نمایش دادن همه 4 نتیجه

زعفران پوشال کاشمر (یک مثقال)

155,000 تومان
 • نوع محصول : زعفران ممتاز
 • وزن محصول : 1 مثقال
 • تولید : کاشمر

زعفران پوشال کاشمر (سه مثقال)

465,000 تومان
 • نوع محصول : زعفران ...
 • وزن محصول : 3 مثقال
 • تولید : کاشمر

زعفران پوشال کاشمر (پنج مثقال)

775,000 تومان
 • نوع محصول : زعفران ممتاز
 • وزن محصول : 5 مثقال
 • تولید : کاشمر

زعفران پوشال کاشمر (ده مثقال)

1,540,000 تومان
 • نوع محصول : زغفران ...
 • وزن محصول : 10 مثقال
 • تولید : کاشمر