نمایش دادن همه 8 نتیجه

پسته فندقی بردسکن

 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : مغز پسته فندقی
 • وزن محصول : 250 گرم
 • تولید : کاشمر

زعفران پوشال تربت

 

کشمش سبز کاشمر درجه یک

 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : کشمش
 • وزن محصول : 400 گرمی
 • تولید : کاشمر
 

مویز کاشمر

112,000 تومان
 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : مویز
 • وزن محصول : یک کیلویی
 • تولید : کاشمر

کشمش آفتابی کاشمر

 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : کشمش آفتابی
 • وزن محصول : 1 کیلویی
 • تولید : کاشمر

زعفران نگین تربت

 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : زعفران سرگل
 • وزن محصول : ده مثقال
 • تولید : کاشمر

مغز پسته فندقی بردسکن

 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : مغز پسته فندقی
 • وزن محصول : 250 گرم
 • تولید : کاشمر

کشمش سبز کاشمر درجه دو

 • شماره تماس: 09159336476
 • نوع محصول : کشمش
 • وزن محصول : 400 گرمی
 • تولید : کاشمر